25jaar

“Gastels Glazen Huis” in actie voor Zwembad Blankershove.

De winterperiode ligt weer achter ons en het is, zoals altijd, een tijd van ideeën overdenken en plannen maken. Dit geldt niet op de laatste plaats voor verenigingen en instanties die de leefbaarheid binnen de Gastelse gemeenschap een warm hart toedragen.

Draaiboeken worden uit de kast getrokken en dit resulteert elk jaar weer in vragen als:  hoe gaan we de wielerronde vorm geven, hoe gaat de ronde eruitzien, welk parcours gaan we gebruiken, wie zorgt wanneer voor wat? Vele vragen die moeten worden beantwoord om een evenement op verantwoorde wijze te realiseren.

Verenigingen plannen en vullen weer hun trainingen, competities en evenementen in, dragen zorg voor optimale speelvelden en mobiliseren de teambegeleiding om het seizoen tot een succes te maken

Ondernemers geven uitvoering aan het idee “Hoe creëer ik een zaak met een zo praktisch en gezellig mogelijke uitstraling“, die mij een zo hoog mogelijke omzet garandeert.

Zo vergaat het ook de Stichting Zwembad Blankershove die het Gastelse zwembad exploiteert. Activiteiten die gedurende de sluitingsperiode moeten worden uitgevoerd zijn inmiddels grotendeels gerealiseerd. Dit jaar is o.a. het ondiepe bad waar nodig opnieuw betegeld en alom voorzien van duurzame voegen. We zijn volop bezig om ook dit jaar te zorgen voor water van goede kwaliteit en temperatuur in een omgeving die verantwoordelijkheid, vriendelijkheid en plezier uitstraalt, waar de jeugd een plek heeft om zich uit te leven en die jonge gezinnen de mogelijkheid biedt de kleintjes te laten “spelen” met water. Kortom een voorziening waar ieder het naar zijn zin kan hebben.

Oprecht verrast waren wij dan ook met de betrokkenheid van de Gastelse middenstand, die het ambitieuze plan opvatte om een “Gastels Glazen Huis” op te zetten met als doel Oud Gastel  meer in de picture te brengen. Dat het “Gastels Glazen Huis” het zwembad, dat van ons allemaal is, heeft uitgekozen om een steuntje in de rug te geven is iets waar we natuurlijk ontzettend blij mee zijn, steun die je ongevraagd wordt aangeboden doet vanzelfsprekend erg goed en toont betrokkenheid. Uit dit mooie initiatief mag natuurlijk niet worden afgeleid dat de gemeente voortaan geen jaarlijkse subsidie meer hoeft te geven, immers een actie als het “Gastels Glazen Huis” is een (prachtig) incident.

Met velen “samen” iets overhoop halen straalt af op een leefgemeenschap, waarbij de direct omliggende dorpen zeker niet vergeten mogen worden.

Wij hopen dan ook dat velen zich bij dit aansprekende initiatief betrokken zullen voelen om op deze wijze een financiële bijdrage aan het zwembad te leveren, waardoor de continuïteit van de zwemvoorziening op financieel gebied voorlopig is veilig gesteld.

Maar voor het exploiteren van een zwembad is niet alleen geld nodig, maar ook aanvulling en op termijn vernieuwing van het huidige bestuur.
Al 25 jaar hebben wij, het merendeel van de thans zittende bestuursleden, ons ingezet om het zwemseizoen mogelijk te maken, waarbij gedacht moet worden aan het aantrekken van voldoende personeel, verstrekken abonnementen e.d. Dit hebben wij altijd met veel enthousiasme gedaan, maar wij zijn inmiddels ook vijfentwintig jaar ouder geworden.
Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar enthousiaste en betrokken mensen die het bestuurlijke “stokje” van ons overnemen om het voortbestaan van onze fraaie zwemvoorziening ook in de nabije toekomst te garanderen en komen dan ook graag in contact met ambitieuze aspirant-bestuursleden.

Het nieuwe zwemseizoen start weer op 1 mei en we hopen dat velen het komende seizoen de gang naar het zwembad zullen maken om tot de slotsom te komen dat het zwembad voor Oud Gastel en omgeving van onschatbare waarde is.

Medewerkers en bestuur van Stichting Zwembad Blankershove wensen u een prachtig voorjaar en een denderende zonnige zomer met veel vermaak en zwemplezier.

Getagd met:
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *